Om Socionomtjänst Skåne AB

Socionomtjänst Skåne AB startades 2008 av mig, Maria Piema, och har under årens lopp haft uppdrag runt om i olika kommuner i södra Sverige med många nöjda uppdragsgivare.

Jag har arbetat som socionom sedan 1991 då jag tog min socionomexamen. Jag har arbetat mestadels med barn- och ungdomsutredningar, men även inom övriga områden på myndighetssidan. Jag har även arbetat som metodutvecklare, chef, handledare med mera. Utöver min socionomexamen har jag även en fil magister i socialt arbete samt handledarutbildning.

På senare år har jag, som ett komplement till socionomyrket, utbildat mig till yoga- och meditationslärare, yogadanslärare, vägledare för skrivande efter trauma, yoga för beroendepersonligheten och medveten andning.

Sammantaget ger min kombination av erfarenhet och kompetens en unik möjlighet att skräddarsy insatser för både grupper och enskilda.

Välkommen för ett givande samtal om vad ni har för behov.

Maria Piema
auktoriserad socionom
tel: 072-225 95 65