Konsultjänster

Socionomtjänst Skåne erbjuder följande tjänster:

Enstaka utredningar avseende Barn- ungdom eller vuxna

Utredningar enligt BBIC. Utredningar som av någon anledning behöver en utomstående, det kan vara tex vid jävssituation, vid hög arbetsbelastning eller annan omständighet.

Skrivuppdrag

Vi erbjuder även skrivuppdrag, tex sammanställningar av utredningar eller andra former av dokumentation.

Uppföljningar och utvärdering av insatser

Vi erbjuder uppföljningar och/eller utvärdering av insatser i personärenden, barn, ungdom eller vuxna med syfte att se om insatserna uppfyller målen eller annat som uppdragsgivaren önskar.

Komplement till öppenvården

Att vara flexibel i behandlingsarbetet genom att erbjuda yoga, meditation eller skrivkurser för tex anhöriga kan ge goda effekter för familjer. Om oro och stress reduceras frigörs energi och styrka för människor att stötta varandra på ett konstruktivt och positivt sätt. Komplement till öppenvård kan skräddarsys efter behov. Vi erbjuder även yoga för the ”Addictive Personality” som gäller all sorts beroende.