Konsultjänster

Socionomtjänst Skåne erbjuder följande tjänster:

Metodutveckling och uppföljning av verksamheten

Genom att gå igenom delar av verksamheten kan vi se hur man kan effektivisera områden inom tex utredningsarbetet för att det ska bli både kvalitativt och effektivt.

Skrivuppdrag

Vi erbjuder även skrivuppdrag, tex sammanställningar av utredningar eller andra former av dokumentation.

Familjehemsutredningar

Vi erbjuder familjehemsutredningar enligt Kälvesten.

Uppföljningar och utvärdering av insatser

Vi erbjuder uppföljningar och/eller utvärdering av insatser i personärenden, barn, ungdom eller vuxna med syfte att se om insatserna uppfyller målen eller annat som uppdragsgivaren önskar.

Handledning och utbildning av nya utredare

Att som ny handläggare ha en trygg grund att utgå ifrån är viktigt för att hen ska utvecklas till en självständig utredare. Grunder i handläggning och dokumentation samt ett medvetet förhållningssätt och tydlighet i arbetet är en förutsättning. Satsa på personalen genom att satsa på en grundläggande utbildning och kontinuerlig feedback samt handledning.

Komplement till öppenvården

Att vara flexibel i behandlingsarbetet genom att erbjuda yoga, meditation eller skrivkurser för tex anhöriga kan ge goda effekter för familjer. Om oro och stress reduceras frigörs energi och styrka för människor att stötta varandra på ett konstruktivt och positivt sätt. Komplement till öppenvård kan skräddarsys efter behov. Vi erbjuder även yoga för the ”Addictive Personality” som gäller all sorts beroende. Läs mer på http://www.yogaodesign.se