Referenser

Landskrona Stad
Enheten för utredning- och behandling
Ungdomsgruppen

Vi har haft Maria Piema som arbetsledare på konsultbasis. Hon är mycket bra på att hantera rollen som mellanchef, både uppåt och nedåt i organisationen. Hon har mycket god kunskap om socialtjänsten och de förutsättningar som råder. Utmärkande för Maria är att hon har en förmåga att prioritera och lägga energi på det som är viktigast, hon tar ansvar och fattar välgrundade beslut. Hon är uppmärksam mot personalen, trygg, vägleder, uppmuntrar och behåller sitt lugn även i akuta situationer. Hon stödjer det som fungerar, ställer krav och arbetar för att skapa realistiska mål. Maria är prestigelös och humoristisk, hon har ett öppet förhållningssätt och är mån om att lägga fokus på människors egna styrkor och resurser. Vi ger henne de bästa rekommendationer”.

Ungdomsgruppens Öppenvård i Landskrona

”Maria Piema är kunnig, tydlig och strukturerad vilket gör henne förtroendeingivande som arbetsledare. Hon har en coachande ledarskapsstil och fokuserar på det positiva hos sina medarbetare. Hon är målinriktad och uppmuntrar till att reflektera. Maria har gett mig stöd att kunna stå upp för och argumentera för det som jag tror på är rätt. För mig har detta inneburit att jag har utvecklats och blivit säkrare i min yrkesroll som socionom. Maria har även väckt min nyfikenhet kring den lösningsfokuserade arbetsmetoden och gett mig motivation att inhämta ytterligare kunskaper för att fortsätta utvecklas”.

Pernilla Sjölund, socionom, utredare barn & familj

Hässleholms Kommun
Barn- och ungdomsenheten

KM Coaching & Personlig utveckling

”Maria Piema och jag har arbetat ihop som inhyrda konsulter inom socialt arbete. Vårt uppdrag var att vara ”Case Managers” i ett komplicerat familjeärende i en skånsk kommun. Jag betraktar Maria som en av de mera kompetenta socialarbetare jag mött genom åren. Maria har gedigen kunskap om socialt arbete, myndighetsutövning och arbetsledning i kombination med en mycket humanistisk människosyn. Hon arbetar intensivt med att stärka individens och familjens förmåga, samtidigt som hon har en klar blick för vad som måste göras ifrån socialtjänstens sida. Hennes förhållningssätt är lösningsfokuserat. Hon viker inte från perspektivet på barns behov i centrum. Maria arbetar effektivt och strukturerat och har en enorm förmåga att fokusera på det väsentliga i ärenden. Maria formulerar sig ypperligt och formellt korrekt i skrift utan att använda mer ord än nödvändigt. Det var en förmån att få arbeta med Maria och ta del av all hennes mänskliga och yrkesmässiga kompetens. Det vi åstadkom tillsammans i form av nödvändigt förändringsarbete och samarbete med familj i svåra omständigheter är en mycket värdefull erfarenhet för mig och jag samarbetar mycket gärna med Maria”.

Karin Molin, KM Coaching & Personlig utveckling.

Hörby Kommun
Centrum för mottagning och utredning

Kävlinge Kommun
Individ- och familjeomsorgen

Vellinge Kommun
Individ- och familjeomsorgen

Burlövs Kommun
Individ- och familjeomsorgen

Staffanstorps Kommun
Individ- och familjeomsorgen

”Maria Piema har förmågan att på kort tid bilda sig en uppfattning om vilka behov som finns och vilka förändringar som behövs. Detta gäller både i ärenden som rör enskilda eller i frågor som rör organisationen. Hon arbetar strukturerat och lösningsfokuserat. På min arbetsplats har Maria gjort ett utmärkt arbete med att utarbeta tydliga rutiner samt hjälpt oss att få mer struktur i vår ärendehandläggning.

Annette Christiansson, socionom

Ystad Kommun
Social Omsorg – Barn- och familj
Social Omsorg – Enheten för nyanlända

”Vi har anlitat Socionomtjänst Skåne vid arbetstoppar och då vi inte kunnat genomföra utredningar på grund av jävssituation. Medarbetarna hos Socionomtjänst Skåne har hög kompetens och arbetar självständigt samtidigt som de informerar om hur ärendet fortskrider. De är flexibla, kreativa och prestigelösa. Utredningarna håller god kvalité och är skrivna på ett sätt så att resurser och svårigheter blir tydliga för familjen. Vi har också använt Socionomtjänst Skåne som ett alternativ till placering på utredningshem. Utredningen skedde då i familjens hem under flera dagar i veckan. Det framkom då behov som inte hade uppmärksammats vid en traditionell utredning. Familjen behövde omfattande insatser i hemmet. Då familjen inte talade svenska var det önskvärt att familjebehandlaren pratade samma språk som de. Även detta löste Socionomtjänst Skåne med ett gott resultat för familjen. Jag kan varmt rekommendera Socionomtjänst Skåne”. 

Enhetschef på socialtjänsten Ystad Kommun

Skurups Kommun
Individ- och familjeomsorgen

Tomelilla Kommun
Individ- och familjeomsorgen

Höörs Kommun
Social sektor – Individ- och familjeomsorgen

Sjöbo Kommun
Individ- och familjeomsorgen

Eslövs kommun
Individ- och familjeomsorgen

Lunds kommun
Flyktingenheten

Bjuvs kommun
Individ- och familjeomsorgen

Båstad Kommun
Individ- och familjeomsorgen

Svedala Kommun
Individ- och familjeomsorgen

Mönsterås Kommun
Individ- och familjeomsorgen

”Vi har använt oss av socionomtjänst Skåne AB för att göra en fördjupad hemmabaserad utredning i en familj och vi upplever att samarbetet fungerade klockrent. Utredningen höll hög kvalitet och vi är mycket nöjda. Vi kommer absolut att använda oss av deras tjänster igen, om behovet uppstår.” 

Jeanette Sandström, Socialsekreterare, Mönsterås Kommun

Osby Kommun
Avd Barn, familj- och ungdom

Sagt om oss:

”Det märks att Maria har mycket kunskap och erfarenhet i socialt arbete. Maria vikarierade hos oss inom utredningssektionen en tid och jag upplevde att hon lyfte fram ett ökat ansvar och initiativförmåga hos medarbetarna. Maria tror på människors egen förmåga till utveckling och förändring. Maria har ett respektfullt och förtroendeingivande sätt där hon ger utrymme för både medarbetares utveckling såväl som ett tydligt klientfokus. Jag uppskattade mycket att arbeta för Maria och den stora kunskap hon har, såväl som hennes förtroende och respekt för andras kunskap. Tack vare den kombinationen stannar inte kompetensen hos en person utan sprids till en hel arbetsgrupp. Något som har stor betydelse för framgångsarbetet och bemötande för klienterna. Jag rekommenderar Maria varmt och skulle gärna arbeta för/med henne igen”.

Linda Elman, socionom