Friskvård

Yoga och meditation

Att erbjuda yoga och meditation är ett fantastiskt sätt att erbjuda personalen stresshantering, återhämtning och lugn. Genom regelbunden yoga och meditation kan ohälsa förebyggas och därmed kan sjukdagar minska.

Genom min långa erfarenhet som socionom inom myndighet har jag stor kunskap om hur stressen ser ut och därmed också vad som kan vara till hjälp. Genom min vidareutbildning till yogalärare mm har jag verktygen att erbjuda yoga och meditation på arbetsplatsen.

Välkommen att diskutera upplägg för friskvård på arbetsplatsen.

Enskilt stöd

Har du någon medarbetare som behöver enskilt stöd genom ett flexibelt upplägg med samtal kombinerat med stresshantering genom yoga eller andra verktyg? Jag har många verktyg att utgå ifrån för att skapa en planering som helt och hållet utgår ifrån den enskildes behov.

Välkommen att diskutera hur ett sådant enskilt stöd skulle kunna se ut.